Cập nhật: 17:08 GMT - thứ năm, 4 tháng 3, 2010

Trung Quốc bớt tăng ngân sách quốc phòng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trung Quốc tuyên bố chi tiêu quốc phòng sẽ chỉ tăng 7,5% trong năm 2010, kết thúc quá trình tăng kéo dài với hai chữ số.

Họ sẽ chi khoảng 78 tỷ USD trong năm, theo thông báo của phát ngôn nhân cho phiên họp quốc hội thường niên.

Ông Lý Triệu Tinh nói rằng tính theo tỷ lệ của GDP thì Trung Quốc vẫn chi tiêu ít hơn các nước khác như là Hoa Kỳ.

Nói chuyện trong phiên họp báo, ông Lý nói rằng Trung Quốc đã minh bạch hơn trong vấn đề này.

Ông nói số tiền chi tiêu nhiều hơn trong quốc phòng giúp đối phó nhiều nguy cơ an ninh, nhưng không nói cụ thể các nguy cơ đó là gì.

Nhưng ông nói thêm: "Lý do duy nhất của sức mạnh quân sự có giới hạn của Trung Quốc là để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc."

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.