Cập nhật: 17:08 GMT - thứ năm, 18 tháng 3, 2010

Biểu tình chống đấu bò

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Khoảng 20 người tranh đấu cho quyền lợi của loài vật đã cởi trần bên ngoài Quốc Hội Columbia nói lên sự đau đớn mà bò phải chịu trong các trận đấu đấu bò, rất phổ biến tại đây.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.