Cập nhật: 16:15 GMT - thứ ba, 23 tháng 3, 2010

Google bỏ kiểm duyệt kết quả tìm kiếm tại TQ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Google tuyên bố ngừng kiểm duyệt kết quả tìm kiếm ở Trung Quốc và người sử dụng tại Trung Quốc sẽ được tự động chuyển tới các trang kết quả không bị kiểm duyệt ở Hong Kong.

Việc Google.inc đóng cửa trang web có trụ sở tại Trung Quốc đã khiến có những chỉ trích mạnh mẽ từ Bắc Kinh và có những lo ngại cho tương lai của công ty này tại thị trường internet lớn nhất thế giới.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.