Cập nhật: 15:22 GMT - thứ ba, 23 tháng 3, 2010

Chủ đề bàn thảo tại thượng đỉnh Asean HN?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hội nghị thượng đỉnh Asean lần thứ 16 sẽ được tổ chức trong hai ngày 8 và 9 tháng Tư tại Hà Nội.

Năm nay là năm thứ hai Việt Nam lãnh vị trí chủ tịch luân phiên của Asean, và giới bình luận đánh giá rằng sau 15 năm tham gia khối, Việt Nam đã dần hình thành được tiếng nói có trọng lượng trong nhiều vấn đề của khu vực.

Cũng có nhận định tại bàn hội nghị lần này, chủ đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông mà Việt Nam quan tâm lớn sẽ thay thế chuyện Miến Điện.

Đài BBC đã hỏi chuyện Tiến sỹ khoa học chính trị Đinh Hoàng Thắng về nhận định này và được ông cho biết:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.