Cập nhật: 14:51 GMT - thứ năm, 1 tháng 4, 2010

Lao động Thái Lan ở Israel

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hiện có khoảng 28.000 người Thái đang lao động hợp pháp ở Israel, đa số làm việc trong các nông trại.

Công việc này trước của người Palestine nhưng kể từ năm 2000 họ đã không còn được phép qua Israel tìm việc.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.