Cập nhật: 14:49 GMT - thứ ba, 6 tháng 4, 2010

Người lớn đua xe ba bánh của trẻ con ở San Francisco

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

(Video này không có lời)

Trong một cuộc đua truyền thống lần thứ 10 ở San Francisco, California, người lớn đã ngồi trên những xe ba bánh của trẻ con đổ dốc phố Vermont trong quận Potrero Hill dưới trời mưa trơn trượt.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.