Cập nhật: 15:28 GMT - thứ tư, 7 tháng 4, 2010

Máy bay năng lượng mặt trời

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Phiên bản thử nghiệm của chiếc máy bay được hi vọng sẽ bay vòng quanh thế giới bằng năng lượng mặt trời đã cất cánh trong cuộc khảo sát đầy đủ đầu tiên từ một sân bay ở Thụy Sĩ.

Chiếc máy bay một người lái được đặt tên là Solar Impulse, có cánh rộng ngang bằng chiếc Airbus A340 nhưng chỉ nặng bằng một chiếc xe hơi gia đình bình thường.

rên đôi cánh mỏng là hàng ngàn bộ cảm biến mặt trời tạo ra điện cho 4 động cơ. Các nhà thiết kế hi vọng phiên bản lớn hơn sẽ đủ sức bay vòng quanh trái đất sau hai năm nữa.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.