Cập nhật: 20:49 GMT - thứ tư, 14 tháng 4, 2010

Thêm dư chấn sau động đất ở TQ?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một trận động dất mạnh đã xảy ra trong tỉnh Thanh Hải thuộc miền núi ở vùng phía Tây của Trung Quốc đã làm cho ít nhất 400 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.

Trận động đất đo được 6.9 độ richter có tâm điểm gần thành phố Kết Cổ gần với biên giới Tây Tạng đã tiêu hủy hầu như là toàn bộ thành phố này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.