Cập nhật: 11:36 GMT - thứ năm, 15 tháng 4, 2010

Núi lửa Iceland làm gián đoạn hàng không

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Núi lửa Eyjafjallajoekull của Iceland phun trào lần thứ nhì trong vòng một tháng sau gần hai trăm năm ngủ yên, phụt khói bụi mù mịt không gian, làm hỏng đường sá và làm tê liệt hoạt động hàng không ở nhiều khu vực tại châu Âu.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.