Cập nhật: 11:35 GMT - thứ năm, 22 tháng 4, 2010

Phỏng vấn thành viên White House Fellows

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

15 thành viên của White House Fellows (WHF), tổ chức quy tụ lãnh đạo quá khứ và tương lai của nước Mỹ hiện đang viếng thăm Việt Nam.

WHF là chương trình đào tạo tài năng tương lai cho nước Mỹ, trọng tâm nhắm đến các lĩnh vực chủ chốt như ngoại giao, văn hóa, kinh tế, quốc phòng.

Phạm Khiêm phỏng vấn một trong các thành viên của đoàn, ông Phạm Đức Trung Kiên.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.