Cập nhật: 16:12 GMT - thứ hai, 26 tháng 4, 2010

TNS Jim Webb đánh giá về quan hệ Việt Trung

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Thượng nghị sĩ Jim Webb, người từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Nam Việt Nam trước 1975, nói về quan điểm của Mỹ về mối quan hệ với Việt Nam trong bối cảnh khu vực.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.