Cập nhật: 09:52 GMT - thứ tư, 28 tháng 4, 2010

Biểu tình chặn đường xe điện Bangkok

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đối đầu giữa phe biểu tình và chính phủ Thái Lan tiếp tục kéo dài, với thêm hành động chặn đường xe điện Skytrain, nhưng không xảy ra bạo động.

Khu condo sang trọng ở Rachaprasong biến thành lều trại tạm bợ cho một nhóm áo đỏ trú ngụ lâu dài.

Mục tiêu của họ là trấn giữ thủ đô cho đến ngày thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức và giải tán quốc hội.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.