Cập nhật: 14:13 GMT - thứ năm, 29 tháng 4, 2010

Áo vàng bắt đầu lên tiếng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Những người áo vàng ủng hộ chính phủ ở Thái Lan vốn giữ im lặng nhiều tháng qua nay hỏi vậy thủ tướng có kế hoạch để đối phó với phe áo đỏ hay không.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.