Cập nhật: 14:12 GMT - chủ nhật, 2 tháng 5, 2010

Kỷ niệm 35 năm đất nước thống nhất

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ngày 30/4/1975 Chính phủ Sài Gòn thân Mỹ sụp đổ, cuộc chiến Việt Nam tàn khốc cũng chấm dứt.

Hôm nay, 35 năm sau, từng hàng quân nối bước diễu binh trước Dinh Độc Lập cũ để kỷ niệm chiến thắng của phe cộng sản.

Nhưng nước mắt lăn trên gò má của một số người già cho thấy vết thương chiến tranh vẫn còn hằn sâu lắm.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.