Cập nhật: 15:14 GMT - thứ tư, 5 tháng 5, 2010

Giới thiệu tiềm năng Asean tới Mỹ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đại diện Việt Nam cùng đoàn bộ trưởng các nước Asean hiện đang thăm Mỹ để giới thiệu tiềm năng kinh doanh và đầu tư trong nhóm 10 quốc gia vùng Đông Nam Á.

Chuyến thăm, theo lời mời của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Asean cùng Đại diện Thương mại Mỹ, có mục đích giới thiệu tiềm năng của Asean như là địa điểm thu hút đầu tư và thương mại quan trọng tại vùng được coi là địa bàn chiến lược trên thế giới.

Từ Bangkok Phạm Khiêm tường thuật:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.