Cập nhật: 15:25 GMT - thứ tư, 5 tháng 5, 2010

Thăm Quốc hội Anh cùng quản gia Westminster

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Quốc hội Anh sẽ chuẩn bị chào đón các dân biểu khóa mới sau ngày 6 tháng Năm.

Bầu cử nghị viện năm nay được coi là một trong những cuộc bầu cử kịch tính nhất trong hàng chục năm qua.

Sir Freddie Viggers, Quản gia Cung điện Westminster, trụ sở Quốc hội Anh mời qúy vị tham quan cung điện.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.