Cập nhật: 13:03 GMT - thứ năm, 13 tháng 5, 2010

Cá sấu trong khu vực dầu tràn ở Vịnh Mexico bị bỏ quên.

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tại một khu bảo tồn cá sấu ở thành phố Summerdale, tiểu bang Alabama Hoa Kỳ, một số chuyên gia về loài bò sát lo ngại là vụ rò rỉ dầu trong vịnh Mexico đe dọa tới đời sống của các loài.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.