Cập nhật: 13:50 GMT - thứ hai, 17 tháng 5, 2010

Hòa nhạc phản đối luật nhập cư

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hàng ngàn người đã tụ họp ở quảng trường chính Zocalo của thủ đô Mexico hôm 16 tháng Năm để dự buổi hòa nhạc có mục đích phản đối luật nhập cư của bang Arizona, Hoa Kỳ.

Buổi hòa nhạc diễn ra để bày tỏ ủng hộ những người Mexico đang sống ở Mỹ cả hợp pháp lẫn phi pháp.

Luật của bang Arizona yêu cầu cảnh sát kiểm tra tình trạng di trú của bất kỳ ai bị nghi là cư ngụ bất hợp pháp. Luật này bị Mexico phản đối kịch liệt.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.