Cập nhật: 14:46 GMT - thứ ba, 18 tháng 5, 2010

Thành trì của phe Áo đỏ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Phóng viên Alaistair Leithead của BBC đi vào đại lộ giàu có của Bangkok, nhưng nay đã thành thành trì của phe Áo đỏ chống chính phủ.

Anh ghi nhận đàm phán để nói về hòa bình chẳng đi tới đâu trong khi Thái Lan chờ đợi diễn biến kế tiếp trong cuộc khủng hoảng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.