Cập nhật: 12:42 GMT - thứ ba, 25 tháng 5, 2010

Triển lãm nghệ thuật Bắc Hàn ở Vienna

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một triển lãm nghệ thuật của Bắc Hàn lần đầu tiên được mở ra tại thủ đô Vienna của Áo, sau bốn năm dài thương thuyết.

Sự kiện hiếm hoi này cho thấy nhiều khía cạnh về đời sống và nghệ thuật của đất nước Cộng sản khép kín.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.