Cập nhật: 15:08 GMT - thứ sáu, 28 tháng 5, 2010

Đàn ông VN có thái độ 'hạn hẹp' về tình dục?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, ISDS, vừa công bố kết quả điều tra về thói quen tình dục của đàn ông Việt Nam.

Điều tra của ISDS được tiến hành trong ba năm, tại bốn tỉnh là Hà Nội, tp Hồ Chí Minh, Hà Tây (cũ) và Cần Thơ.

Gần 300 người đã tham gia trả lời câu hỏi.

Thạc sĩ Vũ Thành Long, đại diện nhóm tác giả, cho Phạm Khiêm của BBC Việt Ngữ biết cuộc điều tra cho thấy thái độ của nam giới Việt Nam về trinh tiết, hôn nhân, tình dục trong hôn nhân vẫn 'còn hạn hẹp'.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.