Cập nhật: 14:04 GMT - thứ tư, 2 tháng 6, 2010

Tù nhân Nam Phi được theo dõi World Cup

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Các tù nhân Nam Phi sẽ tham gia cùng hàng triệu người trên thế giới theo dõi các trận cầu trong giải World Cup qua truyền hình, sau khi giới chức cấp màn hình TV cho các nhà tù trong thời gian thi đấu.

Các bài liên quan

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.