Cập nhật: 12:39 GMT - thứ hai, 7 tháng 6, 2010

VN xây thêm nhà máy điện hạt nhân ?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhật Bản cho biết ý định vẫn muốn xây nhà máy điện nguyên tử cho Việt Nam, mặc dù Nga đã giành được hợp đồng xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận. Việt Nam đang cứu xét tới các dự án xây thêm từ tám đến 10 nhà máy điện nguyên tử thêm nữa. Dự án Xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở Việt Nam đang tạo ra dư luận trái chiều trong và ngoài nước. Ý muốn của Việt Nam liệu có khả thi hay không ?
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể, nói:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.