Cập nhật: 15:26 GMT - chủ nhật, 13 tháng 6, 2010

Vẫn ra khơi kéo tôm

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Kể từ khi xảy ra vụ tràn dầu cách đây hai tháng trong Vịnh Mexico, đa số tàu cào tôm của ngư phủ tiểu bang Louisiana đã không thể ra khơi dù đang là mùa đánh bắt.

Một số ít được hãng BP thuê đi dọn dầu, nhưng cũng có người vẫn đi biển được trong khi tôm ở đây đang rất được giá.

Trong hành trình đến Louisiana, Quốc Vinh đã hỏi chuyện thuyền trưởng Thiết Đức Thanh trong lúc tàu của anh đang bận rộn xuống tôm tại một vựa thu mua ở Venice.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.