Cập nhật: 14:36 GMT - thứ hai, 14 tháng 6, 2010

Cởi truồng đạp xe vận động về môi trường

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Sự kiện Đạp xe Khỏa thân được tổ chức hàng năm tại các thành phố trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức về ích lợi của việc đạp xe đối với môi trường.

Năm nay, nhiều người đã đạp xe khỏa thân qua các đường phố ở Valladolid, Tây Ban Nha, nhằm yêu cầu có làn đường dành riêng cho người đi xe đạp, đồng thời nhấn mạnh tới các giá trị rẻ và sạch của việc đạp xe.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.