Cập nhật: 15:03 GMT - thứ tư, 16 tháng 6, 2010

Nghệ sỹ Trung Quốc múa bụng ở EXPO

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Triển lãm Quốc tế EXPO 2010 tại Thượng Hải dành cả một tòa nhà lớn, có hình như một đĩa bay, làm trung tâm biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim phục vụ khách tới thăm.

Từ đây người xem cũng có thể nhìn sang Gian Triển lãm Trung Quốc nằm đối diện.

Vé vào xem biểu diễn nghệ thuật phải đặt trước tuy nhiên dường như ít người trong số hàng trăm ngàn khách tới thăm mỗi ngày ở lại xem các buổi biểu diễn tối.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.