Cập nhật: 22:44 GMT - thứ năm, 17 tháng 6, 2010

'Rồi sẽ vượt qua'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ngư phủ người Việt ở New Orleans đã gầy dựng lại cách đây không lâu sau trận bão Katrina .

Nay điêu đứng trước thảm họa dầu tràn, nhưng họ không quá bi quan.

(Quốc Vinh tường thuật)

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.