Cập nhật: 15:05 GMT - thứ hai, 21 tháng 6, 2010

Ly dị ở Nhật Bản

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ông bà Fujii ở Tokyo gặp nhau trước cửa đền Sensoji để đi xe kéo đến nơi làm lễ ly dị vào hôm Chủ Nhật vừa qua, 20.6.2010 sau 8 năm chung sống.

Sau một năm mở cửa, trung tâm này đã nhận thực hiện 900 vụ ly dị và có kế hoạch khai trương chi nhánh nước ngoài ở Seoul vào tháng tới.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.