Cập nhật: 00:55 GMT - thứ ba, 29 tháng 6, 2010

Nhà giáo Nguyễn Thượng Long bị thẩm vấn

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một trong các nhân vật đấu tranh dân chủ ở trong nước, nhà giáo Nguyễn Thượng Long, phó TBT bán nguyệt san Tổ Quốc, vừa bị công an giữ và thẩm vấn gần 10 ngày liên tục cho tới cuối tuần rồi.

Từ Hà Đông, ông Long cho BBC biết:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.