Cập nhật: 14:55 GMT - thứ tư, 30 tháng 6, 2010

Thành Người Nhện bằng máy hút bụi

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chỉ cần hai máy hút bụi, với trí tưởng tượng phong phú, một học sinh tại Anh đã có thể bắt chước người hùng Spider-Man.

Hibiki Kono, 13 tuổi, làm các bạn bè ngạc nhiên khi có thể leo tường như Người Nhện với hai tấm hút đặc biệt mà em tạo ra trong một dự án của lớp học.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.