Cập nhật: 12:57 GMT - thứ năm, 15 tháng 7, 2010

Thăm Tây Tạng trong vòng kiểm soát

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hồi tháng Ba 2008, các cuộc biểu tình bạo động đã nổ ra ở nhiều nơi trên cao nguyên Tây Tạng, chỉ ít lâu trước khi khai mạc Olympic Bắc Kinh.

Cho đến nay Trung Quốc vẫn tiếp tục ngăn cản phóng viên nước ngoài đến Tây Tạng.

Một nhóm nhỏ các phóng viên, trong đó có phóng viên BBC Damian Grammaticas, đã được thực hiện một chuyến đi hiếm hoi, bị kiểm soát chặt chẽ tới nơi này. Từ thủ phủ Lhasa, anh tường thuật.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.