Cập nhật: 15:00 GMT - thứ sáu, 23 tháng 7, 2010

Tư duy Võ Văn Kiệt và quan hệ Việt - Mỹ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhân 15 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam, GS Tương Lai, một trong những người gần cận với cố Thủ tướng Kiệt trong thời gian 10 năm trước khi ông Kiệt qua đời ông Kiệt thường nhắc lại các thời cơ bị bỏ lỡ sau 1975, khi Việt Nam có thể bình thường hóa quan hệ nhanh với Washington.

Theo ông Kiệt, một thời cơ khác cũng bị bỏ lỡ là chuyện Việt Nam có thể vào Tổ chức Thương Mại Thế giới WTO sớm hơn.

GS Tương Lai cho hay ông Kiệt luôn nhìn vấn đề dân tộc và quốc tế một cách tổng thể.

Ông Kiệt cũng từng cho rằng "Một quốc hội có người tự ứng cử và được dân bầu lên một cách tự do sẽ tốt hơn quốc hội bây giờ", và khẳng định "Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả".

Nay, BBC cũng hỏi ông Tương Lai liệu tư duy hòa giải dân tộc, dân chủ hóa của ông Võ Văn Kiệt có được nghe theo với những người lãnh đạo sau này hay không.

Đặc biệt là trong bối cảnh Hoa Kỳ và Phương Tây hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế và tăng vị thế chính trị vùng nhưng cũng kêu gọi Hà Nội cải cách dân chủ và tôn trọng những người vận động dân chủ.

Về điều này, Giáo sư Tương Lai nhận định chung rằng ai bảo thủ, giáo điều "giữ ghế" đều là người chống lại tư duy của ông Kiệt.

Theo ông Tương Lai, "Về vấn đề dân chủ hóa, đó là tư duy tiến bộ nhất của ông Võ Văn Kiệt. "

"Trước đây, Việt Nam đấu tranh để có độc lập thì giờ đây, đấu tranh để có dân chủ. Tự mình đấu tranh với mình. Đảng lãnh đạo phải tự mình vươn lên, không thể biến mình từ Đảng cầm quyền thành nhà nước."

Mời quý vị nghe phần phỏng vấn âm thanh do Nguyễn Giang thực hiện với GS Tương Lai ngày 23 tháng 7/2010.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.