Cập nhật: 12:36 GMT - thứ ba, 27 tháng 7, 2010

Nhận định về hợp tác quốc phòng Pháp Việt

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Pháp và Việt Nam đã thảo luận khả năng tăng cường hợp tác về quốc phòng ở cả lĩnh vực hải quân, không quân và lục quân, nhân chuyến thăm của bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin tới Hà Nội.

Được biết Pháp đã đồng ý sẽ giúp VN hiện đại hóa quân đội.

Chuyến thăm của ông Morin là chuyến thăm đầu tiên của một vị bộ trưởng Quốc phòng Pháp tới Việt Nam kể từ sau khi Pháp thất trận Điện Biên Phủ năm 1954.

Nhận định về chuyến thăm này, ký giả tự do Từ Lê từ Paris cho biết:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.