Cập nhật: 11:09 GMT - thứ hai, 2 tháng 8, 2010

Raul Castro giảm bớt kiểm soát kinh tế Cuba

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chủ tịch Cuba, Raul Castro, cam kết sẽ giảm bớt kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, nhưng bác bỏ chuyện nước này sẽ thực hiện cải cách thị trường trên quy mô lớn.

Tuy nhiên, ông Raul nói vai trò của nhà nước sẽ bị giảm bớt trên một số lĩnh vực, cho phép người lao động được tự thành lập các cơ sở kinh doanh nhỏ hay tự làm việc cho bản thân.

Ông Raul nói thêm rằng Cuba cần các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm bớt số lượng công nhân viên nhà nước quá lớn.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.