Cập nhật: 15:39 GMT - thứ hai, 2 tháng 8, 2010

Trao đổi với Lý Tống

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ông Lý Tống đe dọa gửi đơn tố giác ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng tội trốn thuế, trong khi ca sỹ mang danh Mr. Đàm nói đây hoàn toàn là "tin bịa đặt".

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.