Cập nhật: 11:09 GMT - thứ sáu, 13 tháng 8, 2010

Tỉnh Punjab đang bị đe dọa

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hình ảnh từ trên không cho thấy sông Indus đã tràn ra trên 20 cây số.

Cộng với nước từ các rặng núi phía Tây đổ xuống, tỉnh Punjab đông dân nhất của Pakistan đang chuẩn bị đón đỉnh lũ mới.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.