Cập nhật: 14:54 GMT - thứ hai, 16 tháng 8, 2010

Khảo sát về "nữ yêu nữ"

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISEE) tại VN mới đây tổ chức Hội thảo công bố kết quả của quá trình nghiên cứu về đồng tính nữ sau nhiều tháng khảo sát tiến hành với 40 người nữ yêu nữ.

Báo cáo cho thấy các bậc phụ huynh khi biết con gái mình yêu nữ giới đều phản ứng mạnh mẽ và cố gắng hướng con đến cuộc sống mà họ cho là "bình thường", tức là nữ phải yêu nam và kết hôn với nam.

Nhóm nghiên cứu cho biết rằng, nếu tính theo một tỷ lệ khiêm tốn thì ở Việt Nam hiện có hàng trăm ngàn người có xu hướng yêu người cùng giới, và hiện nỗ lực tư vấn và hỗ trợ các gia đình có người nữ yêu nữ, đặc biệt là người mẹ của cô gái còn hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Thu Nam là một trong bốn nhà nghiên cứu tham gia đề tài từ Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường tại Việt Nam.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.