Cập nhật: 14:55 GMT - thứ ba, 17 tháng 8, 2010

Mỹ 'thay đổi quan điểm' về Trung Quốc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mới ra phúc trình nói Trung Quốc đang ngầm củng cố quân đội để vươn ra xa hơn phạm vi trước kia.

Phúc trình hàng năm gửi cho Quốc hội về 'Các diễn biến Quốc phòng và An ninh của Trung Quốc' cho rằng việc TQ bí mật nâng cao năng lực quốc phòng là điều nguy hiểm vì có thể gây hiểu lầm và tăng nguy cơ xung đột.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Bích, cựu trưởng ban tiếng Việt của đài Á châu tự do tại Hoa Kỳ, nhận xét bản phúc trình này cho thấy Mỹ đã thay đổi quan điểm về Trung Quốc so với trước đây.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.