Cập nhật: 15:15 GMT - thứ năm, 19 tháng 8, 2010

Vấn đề người xin tị nạn trong bầu cử Úc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Khi thuyền nhân vào đến hải phận nước Úc, họ sẽ trở thành người nhập cư bất hợp pháp, bị đưa vào các trại tạm giữ và chờ xét đơn tị nạn.

Câu chuyện những người xin tị nạn một lần nữa lại nóng lên trên chính trường nước Úc, trước ngày bầu cử quốc hội liên bang.

Đây cũng là dịp để các nhóm nhân quyền như Amnesty International lên tiếng đòi chính quyền đối xử tử tế với họ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.