Cập nhật: 14:14 GMT - thứ sáu, 20 tháng 8, 2010

Người 'hòa giải trí thức'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Vốn là kinh tế gia miền Nam trước 1975, nhà nghiên cứu Mai Kim Đỉnh, đang sống ở London, ghi nhận di sản lớn nhất của GS Đặng Phong là hòa giải trí thức.

Giáo sư kinh tế Đặng Phong qua đời sáng 20/08 tại Hà Nội. Ông là tác giả của nhiều giáo trình kinh tế tại Việt Nam và được giới chuyên gia nước ngoài trích dẫn nhiều qua các tác phẩm lịch sử kinh tế thời đổi mới.

Kinh tế gia Mai Kim Đỉnh cho rằng nên ghi nhận thêm hai công trình lớn nữa của GS Đặng Phong, là kế hoạch phát triển Việt Nam thời hậu chiến và hòa giải giữa hai nhóm trí thức.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.