Cập nhật: 11:37 GMT - thứ hai, 23 tháng 8, 2010

Cựu sỹ quan cảnh sát Philippines giữ con tin ở Manila

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tin cho hay cựu cảnh sát vũ trang bị đuổi việc vì các cáo buộc cướp và dính líu tới ma túy đã yêu cầu trả lại công việc cho mình bằng việc bắt cóc 25 con tin trên xe buýt du lịch.

Người ta đang đàm phán với tay súng và giới cảnh sát trước đó cho biết sử dụng vũ lực để giải cứu con tin sẽ là chỉ được dùng như giải pháp cuối cùng.

Được biết 8 người đã được thả và 17 người vẫn còn trên xe.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.