Cập nhật: 15:47 GMT - thứ sáu, 27 tháng 8, 2010

Hội kiến trúc sư lên tiếng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hội kiến trúc sư Việt Nam vừa lên tiếng đóng góp với nhà nước và chính quyền trung ương, đề nghị bãi bỏ trục đường quy hoạch Hồ Tâ - Ba Vì tại Thủ đô.

Ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc từ Hà Nội và ông Ngô Doãn Đức, kiến trúc sư, ủy viên BCH Hội, từ TPHCM giải thích vì sao cần bỏ trục đường quy hoạch này, cũng như bình luận về công tác quy hoạch đô thị ở Thủ đô nói chung thời gian qua.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.