Cập nhật: 14:52 GMT - thứ hai, 30 tháng 8, 2010

Núi lửa Sinabung tiếp tục phun

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Sau 400 năm ngủ yên, núi lửa Sinabung ở Sumatra, Indonesia bỗng phun tro bụi lên cao nhiều cây số.

Hàng chục ngàn dân làng phải di tản và nhiều chuyến bay phải đình lại.

Một chuyên gia về núi lửa của chính phủ Indonesia nói với hãng tin Reuters là không thể biết là núi lửa sẽ tiếp tục phun hay dừng, nhưng ít nhất là tro bụi sẽ khó có khả năng bay sang các nước láng giềng.

Hiện chính quyền bắc Sumatra đã dựng tạm 10 khu trại sơ tán và dự kiến sẽ có thêm người kéo tới.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.