Cập nhật: 12:46 GMT - thứ ba, 7 tháng 9, 2010

Trung Quốc tài trợ dạy tiếng Quan Thoại ở Anh

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Phóng viên Tim Muffett tới một trường ở Merseyside để tìm hiểu về trào lưu học tiếng Quan Thoại.

Số các trường công có dạy tiếng Quan Thoại đang tăng gấp ba lần trong bốn năm qua, đạt mức 16% trong khi ở trường tư con số này đạt 40%.

35 trường công của Anh được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ và cấp ngân sách để dạy tiếng Quan Thoại.

Bắt đầu từ năm sau ngoại ngữ trở thành môn bắt buộc tại tất cả các trường tiểu học ở Anh.

Hồi năm 2004 chính phủ bỏ ngoại ngữ là môn bắt buộc.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.