Cập nhật: 16:26 GMT - thứ năm, 16 tháng 9, 2010

Người già ở Trung Quốc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Dân số của Trung Quốc đang già đi nhanh chóng - hiện có khoảng 167 triệu người trên 60 tuổi.

Vào năm 2050 dự kiến con số này sẽ tăng lên gần 400 triệu, tức 1/4 dân số.

Nhưng nước này vẫn chưa biết làm cách nào để đáp ứng nhu cầu chăm sóc người già.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.