Cập nhật: 14:52 GMT - thứ năm, 30 tháng 9, 2010

Người trẻ Hà Nội nghĩ về Hà Nội

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Giới chức Hà Nội tổ chức Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội trong 10 ngày bắt đầu từ 1/10/2010.

Giới trẻ Hà Nội ngày nay nghĩ sao về thành phố này?

Hồng Hạnh, 23 tuổi, phát thanh viên truyền hình Đài Hà Nội 2, cho Hà Mi của BBC Việt ngữ biết về suy nghĩ của cô.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.