Cập nhật: 14:33 GMT - thứ hai, 4 tháng 10, 2010

Gian hàng Việt Nam ở EXPO Thượng Hải

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một số hình ảnh từ gian hàng Việt Nam ở EXPO Thượng Hải nhân những bàn luận trên mạng mấy ngày qua về gian hàng này.

Người quay phim của BBC và phóng viên Ban Tiếng Việt đã ghi lại hình ảnh trong gian hàng Việt Nam nhân chuyến công tác tới Thượng Hải trong tháng khai mạc EXPO hồi giữa năm nay.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.