Cập nhật: 15:02 GMT - thứ ba, 5 tháng 10, 2010

Vai trò của người Pháp ở Hà Nội

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Người Pháp được cho là đã để lại dấu ấn đậm nét trong rất nhiều công trình ở Hà Nội, mặc dù giới chức trong nước ít nhắc gì đến vai trò của họ trong dịp đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội đang diễn ra.

Từ nước Pháp, nhà văn Đặng Tiến nhìn lại vai trò của người Pháp tại Hà Nội.

Trước hết ông giải thích lý do mà Pháp chọn Hà Nội làm trụ sở cho Toàn quyền Đông Dương.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.