Cập nhật: 13:46 GMT - thứ tư, 13 tháng 10, 2010

Chào đón những người thợ mỏ trở về

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Sau hơn 2 tháng chờ đợi, người thợ mỏ đầu tiên đã được giải cứu lên mặt đất trong niềm vui òa vỡ của người thân và gia đình.

Theo sau Florencio Avalos là những người khác, trung bình cứ một tiếng đồng hồ là đưa xong một người lên mặt đất.

Sau nhóm những người khỏe mạnh nhất đi đầu là tốp những người thợ mỏ có vấn đề về sức khỏe.

Họ đeo kính để tránh ánh sáng chói lòa trên mặt đất, nơi đang có hàng trăm phóng viên đổ về đây từ mấy ngày hôm nay.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera cũng có mặt tại hiện trường để chào đón những người thợ mỏ đang được cả nước Chile và nhiều nơi trên thế giới theo sát qua truyền hình trực tiếp.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.