Cập nhật: 09:29 GMT - thứ năm, 14 tháng 10, 2010

Sinh viên TQ nói về Thượng Hải và quan hệ Trung - Việt

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ba sinh viên vừa tốt nghiệp đại học ở Thượng Hải nói với BBC về thành phố Thượng Hải, tương lai của Trung Quốc và quan hệ Trung - Việt.

Lý Viện Viện, Lý Cẩm Tuệ và Thân Tiểu Minh nói chuyện với Nguyễn Hùng trong chuyến đi tới Thượng Hải đầu mùa hè năm nay.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.